Aktualno

O skupini

kazenska-ovadba3

Skupina Kazenska ovadba (SKO)

Skupino kazenska ovadba sestavljajo srčni ljudje, strokovnjaki več strok. To je civilno združenje, katerega cilji,  način delovanja, pravice in obveznosti  članov so določene s pogodbo. Odločili  so se naznanjati kazniva dejanja tako imenovane politične in gospodarske elite oz. kriminal belih ovratnikov, kot »tržno nišo«  v borbi za vrnitev dostojnega življenja slovenskemu narodu.

Če je borba vstajnikov borba v prvih bojnih vrstah, je bojevanje SKO preizkušeno gverilsko vojskovanje. Dosedanji »gverilski napadi«, od katerih so nekateri že obrodili sadove, drugi pa še bodo, so:

  1. Kazenska ovadba zoper Sama Fakina direktorja ZZZS
  1. Kazenska ovadba zoper  glavno inšpektorico Natašo Trček, Inšpektorat RS za delo
  1. Kazenska ovadba  zoper ministrico  dr. Anjo Kopač Mrak, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.                                                                                                                                                                             Vse tri zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi (primer Milivoje in  Miroslav, ki sta preživela 62 dni  pred parlamentom) milemirko
  1. Naznanilo in zahteva za preiskavo kaznivih dejanj z javnim spodbujanjem sovraštva, nasilja in nestrpnosti,  zoper vojaško službo, z zlorabo uradnih dolžnosti pri dopuščanju ter sodelovanju pri teh dejanjih  ter drugimi kaznivimi dejanji (domobransko slavje na Rovtah).
  1. Naznanilo kaznivih dejanj zlorabe  položaja in uradnih pravic, nevestnega dela v službi in drugih kaznivih dejanj zoper Franca Križaniča in druge v zadevi NKMB d.d.
  1. Predlog zakona o amnestiji vstajnikov.
  1. Kazenska ovadba zoper neznane storilce, naperjena proti osebam iz  političnega in gospodarskega vrha, zoper katere se zahteva, da državno tožilstvo začne pregon, neodvisno sodišče pa jih zakonito in pošteno obsodi za kazniva dejanja, ki so jih storili v škodo Slovenskega ljudstva. Kazenske ovadbe se že podpisujejo po vsej Sloveniji in vlagajo na Okrožna državna tožilstva oz. sedaj na specializirano državno tožilstvo v Ljubljani in pričakuje se, da bodo v številnih izvodih podpisane tudi od obiskovalcev te spletne strani. Pa naj sodstvo, ki  se  deklarira za neodvisno vejo oblasti, dokaže, če to drži.
  1. Pripravlja se nova vseslovenska akcija, ki je že doslej angažirala zelo veliko domoljubnih državljanov …..

Cilji in program dela skupine je napisan, naloge razdeljene. O vsaki akciji in aktivnosti skupine bo javnost obveščena in povabljena k sodelovanju.

Tudi povratne pobude, sugestije in informacije bodo vedno dobrodošle.

 

Skupina Kazenska ovadba