Aktualno

Korupcija v zdravstvu – Odprto pismo predsednici Vlade RS, mag. Alenki Bratušek

bra-dok

SKO, skupaj z Gibanjem za ohranjanje in izboljšanje javnega zdravstva, napoveduje odkrivanje največje, najbolj umazane in najbolj daljnosežne korupcije – korupcije v zdravstvu.

Za začetek pa Odprto pismo premierki Alenki Bratušek!

Gibanje za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva Ljubljana, 20. marec 2014
www.ohranimo-javno.si
E-mail: ohranimo.javno@gmail.com

NAMESTO UKREPOV VLADE ZOPER KORUPCIJO LE UKREPI, KI KORUPCIJO SPODBUJAJO 

Spoštovana predsednica Vlade RS, mag. Alenka Bratušek,

obljubili ste ukrepe zoper korupcijo.

Čeprav so v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, v UKC, v Splošni bolnišnici »dr. Franca Derganca« Nova Gorica in drugod poznana imena zdravnikov in oseb, ki so svoj položaj v javnem sektorju zlorabile za polnenje svojih žepov oziroma za preskakovanje čakalnih vrst iz nezdravstvenih razlogov (poročilo protikorupcijske komisije – bolnišnica Valdoltra, poročilo računskega sodišča – UKC,…), ni niti vlada niti kdo drug pristojen razen sveta zavoda bolnišnice Nova Gorica storil še ničesar, da bi nepoštene prakse v teh javnih zavodih prenehale.

Ste zahtevali odstranitev s korupcijo obremenjenih oseb z mest, na katerih lahko te osebe še naprej zlorabljajo svoj položaj? Ste zahtevali odstop direktorjev javnih zavodov ali zamenjavo članov svetov javnih zavodov, ker ti niso poskrbeli za zavarovanje javnih sredstev in pacientov?

Čeprav smo vam poslali predloge potrebnih sprememb v zdravstvu in vas zaprosili za pogovor o potrebnih spremembah v zdravstvu, ste odklonili pogovor o zdravstvu z Gibanjem za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva, h kateremu je pisno pristopilo več kot 74.000 prebivalcev Slovenije. Z neodvisnimi predstavniki pacientov, ki zdravstvo plačujemo in, ki nam je zdravstveni sistem namenjen. Se pa o zdravstvu dogovarjate z zdravniškimi organizacijami, ki s svojimi predlogi dokazujejo, da želijo zadovoljiti predvsem svoje osebne finančne interese na račun zdravja prebivalstva. Zato nam ne preostane drugega kot pogovor z vami preko odprtega pisma. Želimo vas vprašati, zakaj dopuščate, da najbolj odgovorni javni uslužbenci na ministrstvih in drugod odpirajo vrata novim korupcijskim tveganjem, ravnajo v nasprotju z zahtevami protikorupcijske komisije, v nasprotju z obljubami koalicijske pogodbe vlade o ločitvi javnega in zasebnega zdravstva in v nasprotju z obljubami koalicije o boju zoper korupcijo?

Tako je bivša sekretarka na ministrstvu za zdravje Brigita Čokl dne 29.1.2014 izdala sklep, ki omogoča še nadaljnje sedenje zdravnikov na dveh stolih, v javnem zdravstvu in v svojem ali tujem s.p. ali d.o.o. – tako imenovane zdravniške dvoživke. Na škodljivost dvoživk ste bili vi in javnost s strani protikorupcijske komisije in tudi našega gibanja posebej opozorjeni! Delo zdravnikov hkrati v javnem in zasebnem zdravstvu spodbuja korupcijo v javnem zdravstvu v obliki preskakovanja čakalnih vrst iz nezdravstvenih razlogov. Spodbuja tudi oškodovanja javnih sredstev, časa v javni službi in zlorabe pacientov v javnem zdravstvu za pridobivanju večjih zasebnih zaslužkov zdravnikov.

Bivša sekretarka na ministrstvu za zdravje se v spornem sklepu sklicuje na Zakon o uravnoteženju javnih financ, sprejet v času vlade Janeza Janša, ki dvoživke v zdravstvu dopušča. Ali niste prav vi obljubljali drugačno politiko od politike J.J.? So naša pričakovanja prevelika glede na to, da niste počistili s korupcijskimi tveganji v vrstah lastne stranke in v vladi? Ugotavljamo, da vlada ni storila še ničesar proti korupcijskim tveganjem pri tako imenovanem korporativnem upravljanju slabe banke, ki je postala sinonim za slabo upravljanje javnih sredstev, za korupcijo, za odtekanje in prodajo internih informacij tujcem ter za pričakovani nov val privatizacijskega oškodovanja javnega premoženja.

Tudi ministrica za zdravje je v svojih javnih nastopih govorila o ničelni stopnji tolerance do korupcije. Besede za pomiritev naivnih državljanov? V nasprotju z obljubami je dne 3. 3. 2014 izdala sklep, s katerim javnim zavodom daje soglasje za sklepanje podjemnih pogodb s pravnimi osebami do višine 130.000 evrov. Praksa kaže in teorija potrjuje, da sta prav preveč poslovne avtonomije in javno zasebno partnerstvo omogočila enormni obseg korupcije v javnih zavodih. Liberalizacija, javno zasebno partnerstvo in prenos upravljanja z lastnika na javne zavode brez resnih omejitev in nadzora upravljanja v tako visoko koruptivnem okolju, kot ga predstavlja zdravstvo, je voda na mlin s korupcijo obremenjenim osebam v javnih zavodih. Želi vlada s sklepom ministrice za zdravje in z nedavno sprostitvijo javnih naročil spodbuditi korupcijo in divjo privatizacijo javnega sektorja?

V gibanju smo zaskrbljeni, ker vlada prevzema škodljive predloge pohlepnih zdravniških elit o korporativnem upravljanju v zdravstvu in o ohranitvi zdravniških dvoživk, kar izhaja tudi iz predloga vlade z dne 13. 2. 2014 socialnim partnerjem (ESS).

Vrh zdravniških organizacij, ki spodbujajo privatizacijo, komercializacijo in liberalizacijo zdravstva, je poleg dosedanjih vlad med najbolj odgovornimi za korupcijo in za razsulo zdravstva. V dokumentu »Strateške usmeritve slovenskega zdravstva za izhod iz krize« predlagajo zdravniške organizacije še nadaljnje krčenje pravic prebivalstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pravice naj bi se razdelilo med košarici A in B. Za zdravstvene storitve iz košarice B naj bi bolniki plačevali iz žepa ali pa bi se morali za te pravice dodatno zavarovati. Temu nasprotujemo! Slovenija je že zdaj v svetovnem vrhu po deležu BDP, ki ga ljudje plačujemo zasebnim zdravstvenim zavarovalnicam. Zdravniške organizacije pa načrtujejo, da bi se ta delež več kot potrojil. Predloge zdravniških organizacij o novih košaricah pravic naj bi po pisanju Dnevnika (18. 3. 2014, str. 2) povzemala ministrica za zdravje 17. marca letos na tiskovni konferenci. Bo javno zdravstvo dostopno le še tistim z debelimi denarnicami?

Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je v oddaji Studio City dne 3. 3. 2014 javnosti razkril korupcijo, ne da bi pokazal kanček obžalovanja – da si lahko pri nas bogati in vplivni s telefonskim klicem uredijo prednostno zdravstveno obravnavo. Ko je razlagal vsebino predlogov zdravniških organizacij, je prav tako, ne da bi pokazal trohico slabe vesti, navedel predlog za uzakonitev še nove oblike korupcije – bogatim naj bi za plačilo tretjine operacije z zakonom dovolili preskok čakalne vrste v javnem zdravstvu. Halo!?

Se res sestajate z njim in z drugimi zdravniškimi organizacijami glede ureditve zdravstva po predlogih zdravniških organizacij – to je v škodo prebivalstva? Se vi ali člani vlade sestajate tudi s predstavniki zasebnih zavarovalnic? Nam lahko posredujete zapisnike vaših srečanj in srečanj članov vlade z zdravniškimi organizacijami, s predstavniki zasebnih zavarovalnic in s predstavniki drugih interesnih skupin na temo bodoče ureditve zdravstva?

Žal zdravstvo pri nas obvladujejo brezvestne pijavke – koristolovski lobiji, ki iščejo zaslužke in profit na račun zdravja ljudi, poštene zdravnike pa se šikanira in imajo premalo priložnosti za odgovorna mesta.

Z varčevanjem na revnih in manj premožnih spodkopavate socialno in zdravstveno varnost prebivalstva. V 83 davčnih oazah pa se na zasebnih računih nahaja med 50 in 75 milijard dolarjev neobdavčenega in verjetno ukradenega slovenskega premoženja (Državni svet, 14. 3. 2014, James S. Henry, direktor Sag Harbor Group).

Sprašujemo vas, zakaj še niste zagotovili, da bi Davčna uprava RS nadzirala vse sedanje in si pridobila podatke o vseh preteklih odlivih denarja v davčne oaze? Sprašujemo vas, zakaj ne odpravite davčne tajnosti za utajevalce davkov in kdaj bo poskrbljeno za odvzem premoženja tistim, ki so državo plenili?

V Gibanju za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva zahtevamo:
1. umik v pismu navedenih spornih sklepov Brigite Čokl in Alenke Trop Skaza;
2. ukrepe zoper funkcionarje, javne uslužbence in druge osebe, okužene s korupcijo;
3. da se zdravnike in druge osebe v UKC, v Valdoltri in drugod, odgovorne za preskakovanje čakalnih vrst in za korupcijo, nemudoma odstrani z mest, kjer lahko zlorabljajo javno službo;
4. da se takoj zamenja direktorje in svete javnih zavodov, ki ne želijo ukrepati proti korupciji v javnih zavodih;
5. javno zdravstvo, ki se ga bo izvajalo na nepridobiten način – t.j. neprofitne javne zavode in neprofitne koncesionarje;
6. ukinitev dvoživk – zdravniki naj se odločijo ali bodo delali v neprofitnem javnem zdravstvu ali pa le izven njega;
7. okrepitev strokovnosti in vloge uporabnikov v svetih javnih zavodov, zaostritev nadzora ter regulacijo upravljanja in vodenja javnih zavodov, ne pa liberalizacijo in poslovno avtonomijo oz. privatizacijo upravljanja, ki spodbujata korupcijo;
8. ugotovitev odgovornosti za stanje vodovodnih cevi na Onkološkem inštitutu in za izvedbo sanacije vodovodnih cevi po nesprejemljivo visoki ceni;
9. da se nemudoma zagotovi dostop do potrebnega zdravljenja iz javnih sredstev vsakemu državljanu in dalj časa v Sloveniji živečim osebam;
10. zahtevamo brezplačen dostop do zdravljenja članom gospodinjstev, ki živijo pod pragom revščine, in s tem realizacijo Deklaracije o človekovih pravicah, ki ji je Slovenija zavezana;
11. da vlada preneha z našim zdravjem kupčkati s pohlepnimi zdravniškimi, kapitalskimi in drugimi lobiji;
12. ukinitev bančne in davčne tajnosti za utajevalce davkov;
13. da vlada vse spremembe v zdravstvu pripravlja demokratično, strokovno, transparentno in v soglasju s prebivalci, ki zdravstvo plačujemo in nam je zdravstveni sistem namenjen.

Kaj boste storili za realizacijo navedenih zahtev gibanja?

Prosimo vas, da nam pisno in javno odgovorite na vsako izmed vprašanj iz tega odprtega pisma.

Kolegij Gibanja za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva

Poslano:
– medijem;
– v vednost predsednici Vlade RS, mag. Alenki Bratušek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*