Aktualno

NAZNANILO KAZNIVEGA DEJANJA ZANIKANJE HOLOKAVSTA


Skupina Kazenska ovadba, Judovski kulturni center Ljubljana in še nekateri posamezniki, med njimi tudi Svetlana Makarovič, so na pristojno državno tožilstvo te dni naslovili naznanilo kaznivega dejanja

zoper Bernarda Brščiča,  političnega analitika, in Igorja Gošteta, odgovornega urednika televizije  ETV, zaradi suma storitve kaznivega dejanja z javnim spodbujanjem sovraštva, nasilja in nestrpnosti po 2.  in 3. odstavku v zvezi s 1. odstavkom 297. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 8/19/2014 – KZ-1-UPB2)

********************************************************************************************************

Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti

  1. člen

 (1) Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje z zaporom do dveh let.

 (2) Enako se kaznuje, kdor na način iz prejšnjega odstavka javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje  pomen, odobrava, opravičuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost, kot so opredeljena v pravnem redu Republike Slovenije.

 (3) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja ali na spletnih straneh se s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorni urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, razen če je šlo za prenos oddaje v živo, ki ga ni mogel preprečiti ali za objavo na spletnih straneh, ki uporabnikom omogočajo objave vsebin v dejanskem času oziroma brez predhodnega nadzora.

 (4) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti, sramotitvijo etničnih, narodnostnih, narodnih ali verskih simbolov, poškodovanjem tujih stvari, skrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

 (5) Če stori dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali pravic, se kaznuje z zaporom do petih let.

 (6) Sredstva in predmeti s sporočili iz prvega in drugega odstavka tega člena, pa tudi pripomočki, namenjeni za njihovo izdelovanje, razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo ali njihova uporaba ustrezno onemogoči.

**********************************************************************************************************

Bernardu Brščiču očitajo, da je 26. aprila 2017 kot gost nastopil v televizijski oddaji z naslovom SREDA V SREDO, predvajani na na televiziji ETV  (posnetek je dostopen na strani Youtube), in med drugim zelo razvidno in naravnost zanikal holokavst  z naslednjo izjavo:  »Nemški narod je žrtev židovskega vsiljevanja in kurjenja možganov s tako imenovano holokavstologijo. Sprašujem vas, kaj ima moja generacija Nemcev s Kajnovim znamenjem genocida, domnevnega, oziroma holokavstom. Dejansko gre za zelo perfiden način Židov, da so želeli nemški um zapreti, ustvariti kolektivno krivdo, in ustvariti načrt raznemčenja, razfrancozenja, razangleženja in vzpostaviti multikulti distopijo.«  Igorju Goštetu pa očitajo, da je kot odgovorni urednik dopustil predvajanje te vsebine na lokalni televiziji ETV in navedene televizijske oddaje ni revidiral, temveč dopustil njeno distribucijo.

Negiranje holokavsta ali odkriti antisemitizem je v večjem številu držav po svetu kaznivo dejanje.

Mednarodna pravna podlaga za to je Splošna deklaracija o človekovih pravicah iz leta 1948. Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je dne 26. januarja 2007 sprejela Resolucijo o obsodbi vsakršnega zanikanja holokavsta (A/61/L.53). V Evropski uniji je bil istega leta sprejet predpis, ki za zanikanje holokavsta zahteva zaporno kazen (http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ EN/TXT/?uri=celex:32008F0913).

Nedavna zgodovina nas uči, da razpihovanje nestrpnosti, strahu in sovraštva ogroža mir in se vedno konča s tragedijo, vojno… Uči nas, da je verbalno nasilje enakovredno fizičnemu nasilju in da je v mnogih primerih jasen povzročitelj pobojev in etničnega čiščenja ter ne nazadnje, da prav zato netilcem sovraštva ne smemo dopustiti proste poti.

Zanikanje holokavsta kot kaznivo dejanje je bilo določeno z namenom, da se nikoli več ne ponovi krvava, človeka nevredna zgodovina.

Javno zanikanje holokavsta iz ust Bernarda Brščiča, političnega analitika,  po valovih televizije ETV,  nadaljevano po socialnih omrežjih, je prav gotovo dejanje, ki ni in ne bo ostalo brez posledic. Poudariti je potrebno, da gre v tem primeru za tako imenovano verigo vpliva (inštitut, ki ga je tudi že uporabilo Haaško sodišče), to je vpliva od višjega k nižjemu, torej vpliva političnega analitika, za katerega se predvideva, da naj bi imel določeno strokovno znanje, na gledalce, ki mu zaradi tega znanja bolj verjamejo ali zaupajo. Vsekakor je reakcija na njegov javni nastop že doslej v medijih in na socialnih omrežjih zanetila val sovražnega pisanja zoper judovsko skupnost in posamezne predstavnike (Kavarna hayek, Nova24tv, twiter)

Naznanitelji opozarjajo, da so bili po 146/I-II. členu ZKP kot fizične osebe dolžni naznaniti kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in zahtevati uvedbo kazenskega postopka, s predlogom, da se po predpisanem postopku ugotovi odgovornost storilcev in se ju ustrezno sankcionira.

Naznanilu so priložili tudi mnenji priznanih strokovnjakinj, dr. Irene Šumi in dr. Svetlane Slapšak.

Naznanitelji so sledili srcu in vesti, ko so izpolnili državljansko dolžnost,  zdaj so na vrsti organi pregona.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*