Aktualno

Odprto pismo predsednici Komisije za državnotožilsko etiko in integriteto

spec. Mateja JADRIČ ZAJEC

Komisija za etiko in integriteto

Trg OF 13,  1000 Ljubljana

 

Datum: 8.11.2016

 

ZADEVA:  Odgovor predsednici Komisije za etiko in integriteto na Obvestilo z dne 26.10.2016 št. Dts 4/15-35

 

Spoštovana predsednica Komisije za etiko in integriteto!

Na Komisijo za etiko in integriteto, ki jo vodite, smo se obrnili zaradi upanja, da jo sestavljajo ljudje, ki jim je,  poleg pravičnosti, to dvoje, torej etika in integriteta, pomembnejše od neživljenjskega birokratskega pravniškega formalizma, ki ga srečujemo na vsakem koraku dela in nedela slovenskega državnega tožilstva.  Žal, vidimo, da smo se ušteli, saj se celo komisija, kot je vaša, zavije v birokratski pravniški ščit, če je le to mogoče.

Sklicevati se na prepoved retroaktivne rabe Kodeksa državnotožilske etike, ki vendarle obravnava vprašanja etike in integritete, je, blago rečeno, neetično in povsem v nasprotju z integriteto, ki bi jo ljudje na vašem mestu morali postaviti pred birokratski formalizem. Kot da nam želite povedati, da pred obstojem Kodeksa Zakon o državnem tožilstvu (in drugi zakoni, ki so hierarhično nad Kodeksom, na katerega se tako vehementno sklicujete), tožilcem ni zapovedoval  ravnati etično in v skladu z integriteto?

Saj menda niste šele 22.9.2015 v tožilskih vrstah začeli razmišljati, da morate pri svojem, vsekakor za družbo izjemno pomembnem, delu, ravnati tudi v skladu z etiko in integriteto?

Pri obravnavi vprašanj moralno etične narave, formalistične floskule nimajo kaj iskati, kaj šele, da jih postavljamo na prvo mesto, kot ste storili vi, medtem ko ste bistvo – samo vsebino, kateri naj bi moralno etične norme služile, zanemarili.  Prav zato smo se znašli v nemogočem absurdu, ko je zakonitost (četudi temelječa na zakonih, ki so jih napisale interesne skupine za potrebe svojih kriminalnih podvigov) pri vašem delu postala pomembnejša od pravičnosti. In vendar vam tudi konkretne pravne norme omogočajo in celo nalagajo spoštovanje (še nekaterih)  ljudstvu na kožo pisanih načel, kot je načelo pravičnosti.

Povprašajte LJUDI, ali si bolj želijo pravne, ali pravične družbe!

Ne glede na to, da Kodeks, v času, v katerem so se vrstila pravno in še bolj etično vprašljiva ravnanja določenih odgovornih oseb na tožilstvu, še ni veljal, so tudi takrat veljala načela etike in pozitivne integritete.  Žal s svojim odgovorom dokazujete, da za vas etika velja le, če je tudi pravno vkalupirana. Sicer pa smo presenečeni nad vašim pogumom, ko samostojno, brez sodelovanja komisije,  zavračate obravnavo  naše vloge z utemeljitvijo, da očitki v njej niso konkretizirani. Mi pa smo vas napotili na osem debelih knjig preiskovalnih novinarjev, temelječih na preko 30.000 listinskih dokazov?

Ostalo nam je odprto vprašanje – si lahko tudi od Komisije za etiko in integriteto obetamo birokratske floskule in enako pomanjkanje etike in integritete, kot od njene predsednice? Bo tudi komisija, bolj kot svojemu temeljnemu namenu, sledila že omenjeni birokratski zaplankanosti?

Pozornemu bralcu virov, na katere smo v svoji vlogi nakazovali, bi konkretni očitki ne ušli in jim tudi niso! Ljudje berejo in se zgražajo, vendar oni ne preganjajo, ne sodijo in ne odločajo, za to so pooblaščeni in plačani drugi. V teh virih najdete neetičnosti in ravnanja v nasprotju s tožilsko integriteto tudi v sedanjem času,  ko posledice neetičnosti in pomanjkanja integritete še vedno trajajo, saj  nekateri tožilski akterji iz teh novinarskih preiskav še vedno zasedajo najpomembnejše položaje in svojega ravnanja niso spremenili  z uveljavitvijo Kodeksa.

V virih, ki smo jih navedli, najdete dokaze, iz katerih izhaja, ne samo nestrokovnost, ampak tudi neetičnost, odsotnost pravičnosti in integritete, vendar ti isti tožilci še vedno zasedajo najpomembnejše tožilske stolčke. S tem pa, konec  koncev poleg škode, ki so jo povzročili državi in ljudstvu, povzročajo nepopravljivo škodo  tudi ugledu tožilstva.  Zavedamo se, da so ti ljudje politično močni in vplivni. Toda ali ni bistvo državno tožilske etike in integritete ravno v tem, da ste se sposobni najprej in najbolj upreti  ravno takšnim?  Kako boste opravili to nalogo za nas državljane, če je ne zmorete niti pri sebi?

Upira se nam misel na spoznanje, da smo padli tako nizko, da moramo državljani opozarjati na potrebo  ravnanja po etičnih in moralnih načelih tiste ljudi, ki bi nam morali biti zgled.

Od vas smo pričakovali odziv, kot bi ga imel vsak moralno etično neoporečen in v skladu s pozitivno integriteto utrjen človek. Naleteli pa smo na gluhe in slepe juriste, ki birokratski formalizem postavljajo pred temeljna načela pravičnosti, etičnosti in integritete nasploh. Nobena pravna norma, niti kodeks, vam ne preprečuje, da se do obravnavanega vprašanja ne opredelite kot moralno etično neoporečni funkcionarji, predani resnici in pravičnosti.

Sprašujemo se, ali to še zmorete?

Tudi če ostajate vkalupirani v svojem nerealnem pravniškem svetu, bi z malo truda, tudi pred  22.9.2015, lahko našli »pravno podlago« za obravnavo problemov, na katere smo vas opozorili. Zakon o državnem tožilstvu, Zakon o kazenskem postopku in konec koncev Ustava RS, so veljali že pred vašim Kodeksom. Ta vam je tokrat pač služil kot izgovor, zakaj zopet in vnovič nečesa ne boste storili. Vsaj načelno odklonilno stališče  do nečednosti, ki so jih počeli v preteklosti nekateri vaši, še aktivni kolegi, bi bilo dobrodošlo za nas državljane. Dajalo bi videz, da razmišljate v skladu s pričakovano etiko in integriteto, če že konkretnih dejanj ne zmorete.

Če želite ponoven stik z realnostjo, z narodom, ki zaman čaka na pravičnost, boste ta oreh, ki postaja iz dneva v dan trši, nekoč morali streti ali pa pustite prostor drugim, ki bodo to zmogli!

Lepo pozdravljeni!

Skupina Kazenska ovadba

V vednost:

  • Državno tožilski svet – Boris.Ostruh@dt-rs.so
  • Generalni državni tožilec dtrs@dt-rs.si
  • Minister za pravosodje gp.mp@gov.si
  • Predsednik države uprs@predsednik.si
  • Predsednik Vlade RS gp.kpv@gov.si
  • Javnost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*