Aktualno

Razkrinkajmo prodajo AGROINDA – šestič

ali

kako se Ukrajinci in odvetniki norčujejo iz vipavskih vinogradnikov

 

be3b3408ea8b0f86a849429b38a66548

 

Okrožno sodišče v Novi Gorici je 4. avgusta že drugič potrdilo stečaj vipavske kleti, AGROIND Vipava 1894 Vipava d.d. imenovane. Ni ga več, ne delavca, ne vinogradnika, ki bi v katerem od Ukrajincev še videl Dedka Mraza iz severa. Morda je kakšen Ukrajinec prišel k nam kot Dedek Mraz in komu tudi prinesel darilo,  zagotovo pa ne delavcem kleti in vinogradnikom?!

Njihov namen, o katerem so čivkali vrabci, je bil, odnesti!

Še zadnji poskus, kolikor bi se sodišče spet postavilo na ukrajinsko stran, je njihov sklic skupščine in izjemno iznajdljivo papirnato (nedenarno) reševanje finančnega stanja kleti, da bi le ušla stečaju in bi jo bilo mogoče drugače »lastniniti«.

Skupščino je sklical predsednik uprave Oleksii Kharchistov dne 4.8.2016 (torej na dan odločanja na Okrožnem sodišču v Novi Gorici). Sklical jo je za dne 5.9.2016 ob 14. uri pri notarju Jožetu Podgoršku  v Ljubljani z eno samo točko dnevnega reda (če ne štejemo otvoritve skupščine in ugotavljanja sklepčnosti):

Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala z istočasnim povečanjem osnovnega kapitala z novim denarnim vložkom ter povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom.

Še preden smo prebrali sklepe, smo jih z vso gotovostjo napovedali brez branja:

  • Osnovni kapital AGROINDA bodo zmanjšali na račun izgube na + – 0.
  • Izdali bodo nove delnice – minimalno z denarnimi vložki (25.000 €) in maksimalno s stvarnimi vložki – terjatvami do Agroinda iz naslova kreditnih pogodb (cca 5 mio €, za katere so plačali 1, 6 mio €).
  • Izključili bodo prednostno pravico sedanjih delničarjev.
  • Edini delničar bo njihova »kastlc«družba VIPAVSKI VINOGRAD d.o.o., kateri je že pred časom Ciprsko – ukrajinska družba DEMISTONE Holding limited prenesla terjatve do Agroinda, kupljene od slabe banke.

Prepričajte se, če smo imeli prav…..

http://www.skupaj.si/sites/default/files/agriond_vipava_1894_vipava_dd_25_skupscina.pdf

Temu se reče zadnji poskus plenjenja po »strateških partnerjih« ali  norčevanje Ukrajincev in domačih odvetnikov in notarjev iz vipavskih vinogradnikov in delavcev kleti…

 

 Vaša SKO

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*