Aktualno

Kazenska ovadba zoper neznane storilce

Skupina aktivnih državljank in državljanov, v katero so vključeni tudi ugledni pravni strokovnjaki, in ki deluje pod imenom Skupina Kazenska ovadba, je pripravila zelo pomembno ovadbo proti “neznanim storilcem”.

Pomembna je zato, ker organe poziva k pregonu političnih in gospodarskih tajkunov, ki so državo in lastnino prebivalcev Slovenije prikrajšali za vrtoglave zneske. Pomembna je tudi zato, ker ovadba navaja vrsto dokazov, ki so jih javno izrekli ljudje na odgovornih javnih funkcijah. In, nenazadnje, pomembna je zato, ker ovadbo vlagamo mi, oškodovanci, državljani Republike Slovenije, vsak posebej med nami ter obenem zahtevamo primerno odškodnino za povzročeno škodo.

Predlagamo, da pozorno preberete uvodno besedilo ter besedilo ovadbe. Če se strinjate, ovadbo dopolnite v skladu z uvodnimi navodili ter jo bodisi osebno ali s priporočeno pošiljko oddajte na specializirano tožilstvu, kopijo ovadbe pa pošljite na naslov Skupine Kazenska ovadba. Vsi naslovi spodaj.

BESEDILO CELOTNE KAZENSKE OVADBE NAJDETE NA SPODNJI POVEZAVI:

kazenska ovadba zoper neznane storilce VER 14-01-2014VSKA-1-2

Kazenska ovadba zoper neznane storilce – navodilo

Priloženi tekst (glej zgoraj), je po vsebini kazenska ovadba zoper neznane storilce, v uličnem jeziku zoper gospodarske in politične tajkune. Sicer so tajkuni znani in imajo imena, vendar njihovo ugotovitev ovadba prepušča organom pregona iz dveh razlogov. Prvič, ker jih je preveč za naštevanje, drugič, ker varuje podpisnike ovadbe pred morebitnimi povratnimi ovadbami za krive ovadbe. V nepravni državi ni moč z gotovostjo napovedati posledic. Prav zato je ovadba sestavljena v težnji po čim večji učinkovitosti in sočasno ob varovanju osebe podpisnika.

Iz vsebine boste ugotovili, da je podana zoper akterje, ki so obljubljali Slovencem drugo Švico ob tem pa Slovenijo opustošili in zadolžili preko vseh meja ter jo naredili za najbolj skorumpirano državo na svetu.

To se mora končati in krivci morajo biti kaznovani!

Če je odpovedala izvršilna oblast, če je odpovedala zakonodajna oblast, ostane le še sodna – tretja neodvisna veja oblasti. Pa naj ta dokaže svojo tako pogosto deklarirano neodvisnost in vrne Slovenijo državljanom Slovenije. To je še edina mirna demokratična pot za rešitev Slovenije. Zato Slovenci množično podpisujemo te ovadbe. Prirejene so tako, da tekst ustreza vsakemu podpisniku. Predstavljeni smo kot oškodovanci, kar pomeni, da nas morajo organi pregona obveščati o poteku postopka.

Ugotovili smo, da je to demokratična rešitev, ena najbolj učinkovitih in naprednih, zakonitih in nenasilnih akcij do sedaj. Organi pregona so dolžni ukrepati. Vsak državljan posebej je oškodovanec v tem, kar nam počnejo kriminalne elite in s čimbolj množičnim pošiljanjem te ovadbe na tožilstva želimo državljani javno povedati, da nam ni vseeno za nas in našo prihodnost.

Nadzor nad vlaganjem ovadb je iz razlogov enotnega nastopa pred organi pregona prevzela Skupina Kazenska ovadba, v kateri deluje tudi avtor te ovadbe. Skupina ima sedež v Ljubljani, Soška ulica 19/b. Tu se zbirajo kopije ovadb zaradi informacij in pregleda. Tu se bodo tudi pripravljali enotni odgovori organom pregona ali sodstvu ter druge akcije ter dajali nasveti v zvezi z ovadbo in postopki z njo.

Po podatkih Skupine kazenska ovadba je vloženih že preko 400 kazenskih ovadb na vsa Okrožna državna tožilstva v Sloveniji in kar je spodbudno je, da so prva tožilstva že odreagirala in predala ovadbe kriminalistični policiji, ki je začela s postopkom zbiranja dodatnih informacij!

Kako se izpolnjujejo Kazenske ovadbe:

Na prvi strani vpišete vse svoje osebne podatke, kot je navedeno.

Kazensko ovadbo podpišete na zadnji strani in na koncu dopišete 1 x poslano Skupini kazenska ovadba, Soška 19/b, 1000 Ljubljana. Podpisan izvirnik kazenske ovadbe pošljete s priporočeno pošto na naslov Specializirano državno tožilstvo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, (specializirano.tozilstvo@dt-rs.si), kopijo ovadbe pa pošljete na naslov Skupine Kazenska ovadba, Soška 19/b, 1000 Ljubljana, lahko z navadno pošto, lahko skenirano na kazenskaovadba@gmail.com ali po faxu 05 3331051.

Lahko pa podpisane kazenske ovadbe pošiljate tudi na naslov Skupine Kazenska ovadba, in bodo preko nje vložene tožilstvo in skenirane za skupen arhiv.

Na iste elektronske naslove lahko podpisniki postavljajo vprašanja v zvezi z ovadbo in sporočajo morebitne odgovore, zahteve in druge reakcije organov pregona.

 

Skupina Kazenska ovadba

10. 12. 2013