Aktualno

BO VSTALA PRIMORSKA?

ČE NE PREJ,  ZA LUKO KOPER BO VSTALA PRIMORSKA  !!

 

Primorska bo vstala, gotovo bo to storila,  zato ker brez Luke Koper tudi Primorske ne bo več! Luko Koper so gradili slovenski delavci z lastnimi rokami ob petkih in svetkih in z lastnimi rokami bodo pregnali tiste, ki segajo po njej, da bi jo po ustaljenem vzorcu menjavanja uprave ali nadzornega sveta prodali brezobzirnim kapitalistom. Luka Koper ni trgovsko blago, po strategiji Dragonje kapitalska naložba imenovano, je srce slovenskega gospodarstva. Zato bo vstala Primorska, ker si ne pusti iztrgati srca iz svojih prsi!

 

Takole vabi prebujena Primorska:

Delavke in delavci, Primorci in Primorke, dovolj je izigravanja, dovolj je laganja, spletk in goljufij, dovolj je izkoriščanja delavcev!

Čas je, da pokažemo kdo smo in iz kakšnega testa smo…

PRIDRUŽITE SE NAM!

EDINO ZDRUŽENI JIH LAHKO PREMAGAMO!!!

VSTALA PRIMORSKA

 

Civilno družbena skupina SINTEZA-KCD je te dni poslala predsedniku vlade Miru Cerarju pismo, v katerem ga poziva, da ustrezno ukrepa, tako kot je na obisku Luke Koper tudi obljubil. Tedaj je izražal veliko zadovoljstvo nad njenimi poslovnimi rezultati, ki so nad pričakovanji in se veselil razvoja družbe in njenih ambicioznih načrtov za prihodnost. A manj kot teden dni za tem smo javno prebirali, da bo SDH na prihajajoči skupščini  zamenjal predsednico in dva člana nadzornega sveta. »Ob tem pojasnjevanje predsednika uprave SDH, da je zamenjava potrebna za doseganje “še boljših rezultatov poslovanja in doseganju še višjega dobička”, zveni kot norčevanje.« piše SINTEZA.

Menjava članov nadzornega sveta ob rezultatih, ki so nad pričakovanji, je nerazumna in nerazumljiva in negospodarna. Edina razlaga SDH, da bo lahko gospodarjenje še boljše vzbuja vnebovpijoči dvom.

Pa pustimo za začetek sume na možna kazniva dejanja, kot jih omenja civilna združba in tudi okoliščino, da hoče SDH menjati tri člane, čeprav je jasno, da je ključen le eden, to je nemški državljan Jürgen Sorgenfrei, bivši vodilni delavec Hamburgške luke in »strokovnjak«, ki nasprotuje izgradnji drugega tira.

Neprepričljivo, če ne kar neresnično je zatrjevanje uprave SDH, da je bil glede imenovanja nemškega državljana v NS Luke Koper, opravljen test konflikta interesov, na podlagi katerega možnosti konflikta niso bile zaznane. V Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države iz marca 2016, je med pojasnili pod točko 2. Kodeksa načelna opredelitev pojma odvisnosti kandidata oziroma člana organa nadzora družbe s kapitalsko naložbo države. Našteti so štirje elementi nasprotij oz. potencialnih nasprotij med zasebnimi interesi kandidata s kapitalsko naložbo države in interesi družbe, sicer pa se Kodeks glede konflikta interesov sklicuje še na prilogo C Kodeksa upravljanja javnih delniških družb:

http://www.sdh.si/doc/Upravljanje/Seznam_nalozb/KODEKS%20SDH%20-%20marec%202016-%20sprejet%20(kon%C4%8Dni).pdf

http://www.ljse.si/media/Attachments/Izdajatelji/Kodeks_veljaven_8122009_koncna_verzija.pdf

Test ne vzdrži. Potrebno jih bo pozvati na odgovornost! Kakorkoli prebiramo kodeks, naprej in nazaj, najmanj potencialna nasprotja obstajajo!  Mi jih vidimo, čeprav nimamo enakih možnosti za pridobitev podatkov, kot  SDH. Poglejte jih še vi.  Vidi jih tudi sedanja predsednica NS  Luke Koper, dr. Alenka Kranjc Žnidarčič, ki jih je brez dlake na jeziku, strokovno in odločno utemeljila slovenski javnosti.

 

Mali delničarji, na vas je, da pomagate reševati Luko in z njo Slovenijo!. Na vlado in njene »nove« inštitucije se ni moč več zanesti.

Ne pozabite, ko boste aktivno sodelovali na skupščini, bistvenega pomena je, da mora pristojni organ razkriti informacije o tem, ali je predlagani kandidat neodvisen v smislu definicije po navedenem Kodeksu in ali je pri izbiri kandidata upošteval postopke opredeljene s tem Kodeksom.

 

13394080_1604460793199797_4799460048448446313_n

 

 

Skupina Kazenska ovadba pa kot po navadi javno in tajno zbira podatke, informacije in dokaze, za naznanila in kazenske ovadbe zoper akterje deviantnih dejanj, na elektronskem naslovu kazenskaovadba@gmail.com

ali na naslovu Soška 19/b, Ljubljana

ali faxu 05 3331051

Save

Save

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*