Aktualno

Revizija javnega dolga

Odlomek iz knjige AAA, revizija, odpis, drugačna politika

XVI. KONČNO ZGRADIMO NOVO EVROPO   Vlade evropskih držav so se odločile, da ugodijo zahtevam MDS in prebivalcem vsilijo politiko strogega varčevanja z ostrimi rezi v javne izdatke: odpuščanje v javnem sektorju, zamrznitev ali celo znižanje plač javnih uslužbencev, omejitev dostopa do nekaterih življenjsko pomembnih javnih služb in socialne zaščite, dvig upokojitvene starosti itn. Cena javnih storitev raste (prevoz, voda, ... Read More »

Nastanek slovenskega javnega dolga

Nastanek slovenskega javnega dolga 4.Prvi povzetek Na koncu leta 2008 je znašal ves dotlej nabrani dolg sektorja država, vključno s še neodplačanim dolgom iz vse slovenske zgodovine pred osamosvojitvijo, 8,2 milijarde evrov ali 22 odstotkov BDP. V naslednjih šestih letih se je povečal (če odštejemo 3,1 milijarde še neporabljenega predfinanciranja v zadnjem letu) za 18,8 milijarde ali za 51 odstotnih ... Read More »

Nauki iz Grčije

in pogled Angele Merkel na Evropo   Že nekaj časa kroži naokoli alternativni predlog o izstopu iz evra. Med temi, ki zagovarjajo opustitev evra, je nekaj ekonomistov, ki so ga dolgo kritizirali, kot je Joao Ferreira Amaral na Portugalskem ali, previdneje, Paul Krugman in Nouriel Roubini v ZDA. Zanje to ni več stvar izbire, to je (ali začenja biti) neizogibna ... Read More »

KAKO BI EVROPA LAHKO REŠEVALA PROBLEM JAVNEGA DOLGA

IN VENDAR TEGA NE POČNE /…/ Nekatere nove in stare kratkoročne rešitve Vredno se je spomniti De Grauweja, saj je pri njem zelo jasno razvidno, kako težko je v trenutni ekonomski situaciji iskati alternative; De Grauwe predlaga tri glavne alternative tradicionalnim prijemom Evropske centralne banke in evropskih voditeljev. Poglejmo si jih in ocenimo, ali so izvedljive ali ne. Prvi predlog ... Read More »

UKREPI PROTI DIKTATURI DOLGA MORAJO PREOBLIKOVATI EVROPO

FRANCISCO LOUCA UKREPI PROTI DIKTATURI DOLGA MORAJO PREOBLIKOVATI EVROPO[1] Razprava levice o tem, kako odgovoriti na dolžniško krizo, je temeljna za določitev socialističnih politik. To besedilo govori o tem. V prvem delu bom govoril o krizi evra. Podobno kot mnogi pred menoj bom zagovarjal stališče, da je ta kriza strukturna in permanentna, v nasprotju s tistim, kar trdijo tako socialni ... Read More »

Definicije pojmov javnega dolga

  Nelegitimni dolg Dolg, za katerega ni mogoče zahtevati od dolžnika, da ga odplača, saj so posojilo, zavarovanje ali garancije ali pa pogoji, s katerimi so bili posojilo, zavarovanje ali garancije dani, prekršili državni zakon ali mednarodni predpis ali javno politiko; ali pa ker so bili pogoji hudo nepošteni, nerazumni, nemoralni in neetični ali kako drugače oporečni; ali pa ker ... Read More »

MRAMOR ODHAJA – JAVNI DOLG OSTAJA

MI PA NE MIRUJEMO Ena naših temeljnih nalog, ki smo si jih zadali člani Skupine kazenska ovadba, je osveščanje ljudi in opozarjanje na nepravilnosti v družbi. Močno si želimo, da bi se ljudje začeli zavedati krivic, ki se jim godijo. Zato smo sklenili, da bomo na tem mestu objavljali odlomke izjemnih del domačih in tujih piscev, ki se ukvarjajo z ... Read More »

VABILO NA PODPIS IZJAVE

V prispevku ” NE BOMO PLAČEVALI VAŠE KRIZE” smo vam posredovali v podpis  izjavo o tem, da ne odgovarjamo za nepošteno zadolževanje in druge nezakonite posle in odločitve vlade in parlamenta , ki so v škodo ali v nasprotju z voljo ljudstva.   Tule vas še posebej vabimo na podpis te izjave:   Izjava-ne odgovarjamo za posle in dolgove   ... Read More »

Vabilo na podpis peticije za revizijo javnega dolga

Peticija za ustanovitev neodvisne komisije za analizo javnega dolga čaka zamudnike. Skojevci smo jo že podpisali, kaj pa vi? Vljudno vabljeni na podpis! http://www.pravapeticija.com/pobuda_za_ustanovitev_neodvisne_komisije_za_analizo_javnega_dolga   Vaša SKO   Read More »

NE BOMO PLAČEVALI VAŠE KRIZE!

  Skoraj ni demonstracij, na katerih ne bi bilo glasnega vzklikanja posvojene parole: »Ne bomo plačevali vaše krize!«   Pa je to sploh mogoče, se vprašam kot mali človek te male dežele?!   Slovencem se ves čas od osamosvojitve dalje, zastavlja ključno vprašanje; »Kako je to, kar se nam dogaja sploh mogoče? Kako je lahko Slovenija, kot najbolj razvita republika ... Read More »